Doprava zdarma od 3099 Kč
Doprava zdarma od 3099 Kč
 Vrácení 30 dní
Vrácení 30 dní
Přes 17 000 produktů
Přes 17 000 produktů

Pravidla pro dárkové karty

PODMÍNKY A PRAVIDLA VOUCHERU

platnost od 22.04.2022

 

I. Definice

1. Emitent (Vydavatel) - Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K. se sídlem ve Varšavě, třída Bohaterów Września 12, 02-389 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000545256; rejstříkový soud, u kterého je vedena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP: 7010469498; REGON: 360859723;

2. Internetový obchod - internetový obchod www.tennis-zone.cz nabízející k prodeji tenisové produkty a služby. Vlastníkem internetového obchodu je emitent.

3. Tennis Zone Voucher, dále jen Voucher (Poukázka) - slevový kód ve formě tištěné karty vydaný vydavatelem držiteli, opravňující držitele na jeho základě k nákupu Zboží nabízeného v internetovém obchodě: tennis-zone.cz; vydavatel může každý z vydaných Voucherů individualizovat tím, že mu přidělí individuální identifikační číslo.

4. Kupující - osoba, která kupuje poukázku od vydavatele výměnou za převod peněz vydavateli, a také osoba, která obdrží poukázku od vydavatele financovanou částkou libovolně stanovenou vydavatelem v rámci propagačních a marketingových kampaní vedených vydavatelem;

5. Držitel - osoba, která Poukázku použije při nákupu Zboží v internetovém obchodě na www.tennis-zone.cz;

6. Zboží - oblečení, obuv, sportovní vybavení, doplňky a služby nabízené k prodeji v internetovém obchodě www.tennis-zone.cz, přičemž za Zboží se nepovažují Vouchery a dárkové karty.

II. Obecné podmínky

1.       Tyto podmínky stanovují obecné podmínky pro používání Voucheru držitelem.

2.       Pravidla se vztahují na Zboží zakoupené v internetovém obchodě provozovaném pod doménou www.tennis-zone.cz. Pravidla pro vrácení Zboží zakoupeného ve výše uvedeném obchodě jsou definována v: Provozním řádu internetového obchodu a příslušných ustanoveních právních předpisů.

3.       Vydavatel se zavazuje za peněžní prostředky přijaté od Kupujícího ve výši rovnající se původní nominální hodnotě Voucheru předat Kupujícímu Voucher a přijmout ho k uplatnění v internetovém obchodě www.tennis-zone.cz. Předání Voucheru Kupujícímu může být provedeno pouze způsoby přepravy nabízenými Prodávajícím. Voucher nelze předat výměnou za finanční prostředky na jiný Voucher. Voucher nelze vyměnit za hotovost v nižší částce, než je její nominální hodnota, což zejména znamená, že se na Voucher nevztahují žádné akce, slevy, výprodeje ani jiné snížení cen. Voucher může být vystaven proti následujícím platbám provedeným Zákazníkem: hotovost, platební karta, kreditní karta nebo jiná rychlá online platba.

4.       Zboží zakoupené na Voucher se vrací v souladu s obecnými pravidly.

5.       Vrácení peněz za zboží zakoupené na poukaz se provádí na bankovní účet, který zákazník uvedl, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží.

6.   Původní nominální hodnota poukazu obdrženého výměnou za hotovost může být podle volby kupujícího (250, 500, 750, 1000, 1300, 1600, 2600, 5300 CZK)

7.       Voucher lze uplatnit pouze v internetovém obchodě www.tennis-zone.cz.

8.       Poukázku nelze vyměnit za hotovost vcelku ani zčásti a nelze ji vrátit vydavateli. Výše uvedené platí i v případě, že poukaz není uplatněn v době platnosti.

9.       Poukaz nelze stornovat ani zablokovat.

10.   Vzhledem k tomu, že vouchery jsou poukázky na držitele, je uplatnění poukázky platnou transakcí i v případě, že se držitel dostane k poukázce neoprávněně.

11.   Vydavatel nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení Poukázky po jejím zakoupení Kupujícím nebo za její neoprávněné použití třetími osobami.

 

III. Podmínky použití Voucheru

1. Vydavatel přijímá k realizaci v internetovém obchodě www.tennis-zone.cz pouze Vouchery, které byly předloženy k realizaci v době jejich platnosti.

2. Držitel Voucheru uplatní Voucher zaplacením Zboží z finančních prostředků přidělených ke kódu na Voucheru.

3. V internetovém obchodě lze při placení použít pouze jeden Voucher.

4. V případě, že hodnota zakoupeného Zboží je vyšší než aktuální nominální hodnota Voucheru, uhradí Držitel rozdíl v ceně v hotovosti, platební kartou nebo kreditní kartou.

5. Voucher lze použít pouze jednou. Finanční prostředky přidělené na Voucheru není možné použít více než jednou.

6.  Vydavatel má právo odmítnout proplacení Voucheru v případě:

a. uplynutí doby platnosti Voucheru,

b. je Voucher poškozen do té míry, že údaje zaznamenané na Voucheru nelze přečíst a správně zadat do systému.

c. není technicky možné Voucher zpracovat (zejména při nemožnosti získat připojení k informačnímu systému vydavatele), s tím, že v případě uvedeném v písmenu c. vydavatel Voucher zpracuje neprodleně po odstranění zásahu uvedeného v tomto písmenu.

IV. Typ Voucheru, aktivace a nabíjení

Vouchery jsou omezeny pouze na poukázky na jméno.

Voucher je aktivován, když ji vydavatel vydá kupujícímu poté, co kupující zaplatí určité peněžní částky.

Voucher je platný a aktivní po dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne, kdy vydavatel vydá Voucher Kupujícímu.

 

V. Vypořádání a stížnosti týkající se Voucheru

Při vydání Voucheru obdrží kupující od Emitenta nefiskální doklad potvrzující nákup a nominální hodnotu kupovaného Voucheru.

Případné reklamace týkající se použití Voucheru v obchodě Emitenta vyřídí Emitent bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Držitel písemně uplatnil reklamaci.

Stížnosti lze podávat na e-mailovou adresu [email protected]

Reklamace týkající se zakoupeného Zboží lze podávat za všeobecných podmínek.

 

VI. Závěrečná ustanovení.

Pravidla jsou platná od 28.07.2022 do odvolání.

Objednávku zadáváte jménem společnosti registrované v EU, takže v našem obchodě jsou ceny za vaši objednávku zobrazeny bez DPH. Po provedení objednávky obdržíte spolu se zbožím fakturu s 0% DPH.