Doprava zdarma od 3099 Kč
Doprava zdarma od 3099 Kč
 Vrácení 30 dní
Vrácení 30 dní
Přes 17 000 produktů
Přes 17 000 produktů

Získejte plechovku míčků ZDARMA

I. Organizátoři a doba trvání akce

 • Organizátorem Akce je společnost "Strefa Tenisa Sp. z o.o.". S.K. se sídlem ve Varšavě (02-389), al. Bohaterów Września 12

 • Akce trvá od 20. února 2024 (11:59 hodin) do 20. března 2024 (23:59 hodin) nebo do vyčerpání zásoby míčků určených pro akci.

 

II. Podmínky účasti

 • Účastníkem Akce může být fyzická osoba, plnoletá, plně svéprávná, s bydlištěm na území České republiky (dále jen "Účastník").

 • Podmínkou účasti v Akci je nákup jakékoli obuvi Wilson v internetovém obchodě https://tennis-zone.cz v období trvání Akce.

 • Chcete-li získat plechovku míčků Wilson zdarma (Akční produkt: US Open, RG AC nebo Tour Premier), přidejte prosím Akční produkt do košíku během nákupního procesu při dokončování objednávky.

 • Přidáním Propagačního výrobku do košíku v souladu s pokyny účastník souhlasí s účastí v Propagační akcí a potvrzuje, že si přečetl Pravidla Propagační akce a souhlasí s jejich ustanoveními.

 

III. Rezervace

 • Nepřidání Akčního produktu do košíku ve fázi nákupu znamená, že se Akce nechcete zúčastnit.

 • Pokud zakoupené produkty zcela nebo zčásti vrátíte, musíte vrátit i obdržený Propagační produkt.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 • Propagační pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách https://tennis-zone.cz

 • Případné dotazy a připomínky lze zasílat na adresu:  [email protected]

 • Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a citovaných zákonů. Veškeré informace o Akci v propagačních materiálech mají pouze informativní charakter a závazná jsou pouze ustanovení těchto pravidel.

 • Organizátoři mohou ustanovení těchto Pravidel kdykoli změnit, což nabývá účinnosti zveřejněním změn na internetových stránkách https://tennis-zone.cz. Změny pravidel nesmí porušovat nabytá práva účastníků.

 • Soudem příslušným k řešení sporů souvisejících se Soutěží, nebo Akcí je soud příslušný podle sídla společnosti Strefa Tenisa Sp. z o. o. S.K.

 

Objednávku zadáváte jménem společnosti registrované v EU, takže v našem obchodě jsou ceny za vaši objednávku zobrazeny bez DPH. Po provedení objednávky obdržíte spolu se zbožím fakturu s 0% DPH.